Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Stovky veřejných budov dostanou nový kabát. Na energetické renovace míří dvě miliardy z OPŽP

Stovky veřejných budov dostanou nový kabát. Na energetické renovace míří dvě miliardy z OPŽP

06.04.2018
Další desítky měst a obcí ušetří statisíce korun a získají novou tvář. Na energetické renovace škol, úřadů, kulturních a sportovních center a jiných veřejných budov míří z Operačního programu Životní prostředí 2,2 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí čerstvě schválilo podporu 332 projektům.
Realizace úspor energie, Stodská nemocnice, a (5) Zateplení a energetické úspory objektů nemocnice ve Stodu proběhlo za přispění dotace z OPŽP; foto: Ricard Tejada

Schválené projekty přinesou starostům úsporu prostředků z obecních rozpočtů i nižší spotřebu energie, a tedy i čistší životní prostředí.

„Záměrem podpory energeticky úsporných opatření z EU fondů je pomoci obcím při nákladných rekonstrukcích budov sloužícím veřejnosti. Z pohledu životního prostředí tyto investice přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, prachu a popílku do ovzduší a zvyšování podílu energie získávané z obnovitelných zdrojů,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Renovace se tak díky evropským dotacím v nejbližší době dočká stovka budov obecních i městských úřadů a úřadů státní správy, další stovka mateřských, základních či středních škol, ale také čtyři desítky kulturních center či domů dětí a mládeže napříč celou republikou.

Mezi úspěšné žadatele se zařadila také zdravotnická zařízení jako Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Motol, léčebna v Bohnicích či Hamzova léčebna v Luži-Košumberku a domy sociální péče v Žirči, Jablonci n. Nisou či Neratovicích. Renovace čeká sportovní halu v Dobříši a Uherském Brodě, Moravské zemské muzeum v Brně, knihovnu v Litoměřicích, ale i budovy věznic či Akademie věd.

Ve většině případů půjde o kompletní či částečné zateplení fasád, výměnu střech, oken i dveří. Stále více si však vlastníci budov uvědomují výhody dalších technických opatření a doplňují rekonstrukce o systém nuceného větrání s rekuperací či využívání tepla z odpadních vod, instalaci solárních a fotovoltaických panelů. Často vyměňují starý zdroj vytápění za jiné, ekologičtější a úspornější zařízení.

Unijní dotace jim zpravidla uhradí polovinu způsobilých nákladů na projekt, druhou část prostředků přidají ze svých zdrojů nebo ji mohou uhradit ze zvýhodněné půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR. „Dotační příspěvky se pohybují od stovek tisíc korun až po miliony v závislosti na rozsahu projektu,“ upřesňuje ředitel Valdman a dodává: „Když připočteme snížené výlohy za energie je roční úspora pro provozovatele opravdu znatelná.“

Vyhlášení dotační výzvy na energetické úspory u veřejných budov (č. 70) z Operačního programu Životní prostředí v dubnu loňského roku provázel tradičně enormní zájem. U Státního fondu životního prostředí ČR se sešlo za osm měsíců 702 žádostí o dotace v celkové výši 3,7 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí letos v březnu schválilo již prvních 97 projektů, nyní podpořilo dalších 332 z nich.

Starostové mohou o peníze na snížení energetické náročnosti veřejných budov žádat i nadále. Až do 31. ledna 2019 je v Operačním programu Životní prostředí otevřena výzva číslo 100.

Pro úplnost je třeba dodat, že Ministerstvo životního prostředí na svém posledním jednání výběrové komise schválilo také 4 projekty v oblasti ochrany přírody a jeden projekt na analýzu povodňových rizik v povodí Moravy.

Seznam schválených projektů