Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Světový den vody: Staráme se o to, aby voda v krajině zůstávala a byla co nejčistší

Světový den vody: Staráme se o to, aby voda v krajině zůstávala a byla co nejčistší

22.03.2018
Na dvaadvacátý březen připadá již tradičně Světový den vody. Připomíná nám vodu jako nenahraditelný zdroj života na zemi, který je nutné chránit, stejně jako je nutné přistupovat šetrně i k jejím zdrojům.

Zaměření letošního Světového dne vody „Nature for water“ úzce souvisí s tím, o co se od počátku své existence zasazuje i Státní fond životního prostředí ČR. Vracet vodu zpět do přírody čistou. Hospodárně využívat vodní zdroje a posilovat její přirozenou funkci v krajině. Pomáhat lidem čelit následkům klimatické změny, povodním i suchu.

„Přírodě blízká řešení“ jsou náplní řady opatření, která Fond finančně podporuje jak z vlastních zdrojů, tak z evropských fondů. Díky podpoře z Národního programu Životní mohou obce a města oživovat veřejnou zeleň vodními prvky (výzva č. 18/2017), bojovat se starými hydrogeologickými vrty ohrožujícími zdroje pitné vody (výzva č. 20/2017) či znečištěním z odpadních vod (výzva č. 17/2017).

Na rozsáhlejší projekty, které vrací do krajiny vodu v její přirozené podobě, Fond dotačně přispívá z Operačního programu Životní prostředí. Podporuje vytváření a obnovu mokřadů, tůní, niv, přirozených toků řek (51. a 93. výzva). Zaměřuje se na to, aby voda, kterou člověk využil, se do přírody vracela čistá. Přispívá k zadržování dešťové vody, aby v krajině zůstala a zároveň nenadělala mnoho škod (113. výzva). A zároveň myslí i na rostliny a živočichy, jejichž přirozeným prostředím jsou vodní biotopy (50. výzva).

Jak upozorňuje OSN, vyhlašovatel a koordinátor Světového dne vody, opatření blízká přírodě mají potenciál vyřešit řadu problémů s vodou, jejím nedostatkem i zdroji. Dotace zprostředkované Státním fondem životního prostředí ČR mohou pomoci vyřešit i ten váš.

www.narodniprogramzp.cz
www.opzp.cz

 

Kde jsme také pomohli

Revitalizace toku Loděnice, Nenačovice – vytvořeno nové meandrující koryto včetně tůní, skluzů a brodu. Foto: archiv SFŽP ČR
Revitalizace toku Loděnice, Nenačovice – vytvořeno nové meandrující koryto včetně tůní, skluzů a brodu. Foto: archiv SFŽP ČR

 

Kořenová čistírna odpadních vod v obci Cep v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko – vybudování kořenové ČOV, fungující na stejných principech jako přirozené mokřady.
Kořenová čistírna odpadních vod v obci Cep v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko – vybudování kořenové ČOV, fungující na stejných principech jako přirozené mokřady. Foto: archiv SFŽP ČR

 

Revitalizace rybníku Valcha v Třešti – spočívala v odbahnění, vybudování bezpečnostního přelivu a ve vytvoření mokřadu na přítoku.
Revitalizace rybníku Valcha v Třešti – spočívala v odbahnění, vybudování bezpečnostního přelivu a ve vytvoření mokřadu na přítoku. Foto: archiv SFŽP ČR

 

Výstavba malé vodní nádrže u Daňkovic s porostem lakušníku vodního, který se typicky vyskytuje v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách.
Výstavba malé vodní nádrže u Daňkovic s porostem lakušníku vodního, který se typicky vyskytuje v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách. Foto: Petra Doležalová

 

Revitalizace nábřeží řeky Lužnice v jihočeském městě Tábor.
Revitalizace nábřeží řeky Lužnice v jihočeském městě Tábor. Foto: archiv SFŽP ČR

 

Další úspěšné projekty