Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Detail tiskové zprávy

 

Nová zelená úsporám Light nabídne ohroženým domácnostem další miliardy korun na zateplení a zcela nově i na solární ohřev vody

17.04.2023   |   Tisková zpráva
Prostředky na financování programu na úsporná opatření pro domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) budou navýšeny z původních 1,5 miliardy na 6 miliard korun. Kromě zateplení mohou žadatelé od května nově získat 90 tisíc korun na pořízení termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody, které jejich domácnostem pomohou ušetřit i více než 10 tisíc korun ročně.

První měsíce od spuštění Nové zelené úsporám Light potvrdily, že správně nastavené parametry podpory úsporných opatření a rozsáhlý poradenský systém dokázaly oslovit přesně ty zájemce, pro které byl program koncipován. Více než 23 tisíc žadatelů z řad seniorů a domácností pobírajících příspěvek na bydlení si řeklo už o bezmála tři miliardy korun na snadno realizovatelné renovace, pomáhající čelit vysokým cenám energií.

„Zájem o zateplení rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení je stále opravdu velký. I těm nejzranitelnějším skupinám obyvatel se díky NZÚ Light dostalo masivní pomoci a umožnilo jim přečkat letošní krizovou zimu. A nejen to, úsporná opatření pomůžou šetřit výdaje na vytápění i v dalších letech,“ uvádí Petr Hladík, ministr životního prostředí a dodává: „Rozhodnutí navýšit alokaci o další 3 miliardy korun bylo logickou reakcí na neustávající příliv žádostí o dotace na snadné a na úspory efektivní renovace. Chceme i nadále podporovat ohrožené domácnosti a posilovat jejich energetickou nezávislost.“

Pokračující etapa úspěšného programu pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light získá další 3 miliardy korun z Modernizačního fondu a nabídne kromě podpory zateplení i možnost čerpat dotační podporu na instalaci systému ohřevu teplé vody pomocí sluneční energie.

„Enormně rostoucí zájem o podporu fotovoltaických systémů v klasické Nové zelené úsporám naznačuje, že i v budoucnu bude fotovoltaika jednou z nejžádanějších technologií na cestě za úsporami výdajů za energie. Jsme přesvědčeni, že i nízkopříjmové domácnosti mají mít možnost využívat energii ze slunce. Proto rozšiřujeme podporu v NZÚ Light i na instalace solárních systémů, které dokážou pokrýt až 80 % spotřeby tepla na ohřev vody a domácnostem tak ušetřit tisíce korun,“ doplňuje ministr Hladík.

V novém programovém období přinese Nová zelená úsporám Light kromě již stávajících dotací ve výši až 150 tisíc korun na zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří i možnost získat dalších 90 tisíc korun na pořízení termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody. O dotaci si budou moct zažádat i ti, kteří již finanční prostředky z NZÚ Light čerpali, a stejně jako v pilotní výzvě budou moct dotaci čerpat zálohově. „Celkově tak nízkopříjmové domácnosti mohou z NZÚ Light získat na energeticky úsporné renovace domů téměř čtvrt milionu korun,“ zdůrazňuje Petr Hladík.

„U dvoučlenné domácnosti tvořené například seniory se může jednat o roční úsporu kolem čtyř tisíc korun, u čtyřčlenné rodiny využívající fotovoltaický ohřev vody se úspora může vyšplhat i přes 10 tisíc korun za rok. Pokud si nízkopříjmové domácnosti v rámci programu Nové zelené úsporám Light zažádají až o 90 tisíc korun, na pořízení některého z termických či fotovoltaických systémů, získají do budoucna velmi zajímavý zdroj na výrobu teplé vody pro svoji domácnost, díky kterému budou v této oblasti méně ekonomicky závislí na vývoji cen energií,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Nová etapa NZÚ Light plynule naváže na tu stávající. Příjem žádostí v první výzvě bude ukončen k 30. dubnu a hned 2. května se otevře příjem žádostí podle nových pravidel. Všechny parametry z první výzvy zůstávají stejné, v nové fázi programu bude stávající nabídka rozšířena o možnost čerpat prostředky na pořízení solárních systémů ohřevu vody. Zde, na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat i svépomocí, musí montáž systému provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

„Žadatelé nemusí spekulovat, která z etap je pro ně výhodnější, ani odkládat podání své žádosti. Ti, co už svoji žádost na zateplení v první výzvě podali a chtějí v úsporách pokračovat, si jednoduše podají novou žádost o dotaci na soláry,“ připomíná ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Co se v novém období nemění, je i bezplatná poradenská síť. Zástupci Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a mEKIS pomáhají zájemcům o dotace získávat informace o možnostech dotací a bezproblémově projít celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace.

„Podpora nízkopříjmových rodin pro nás zůstává prioritou i do budoucna. Rozšiřujeme nabídku podporovaných opatření a posilujeme i poradenskou síť NZÚ Light. V tomto týdnu bude spuštěna registrace poradců z řad MAS a EKIS, abychom v průběhu května mohli poradcům začít distribuovat identifikační průkazy. Každý zájemce o dotaci si tak bude moci jednoduše prověřit, že jedná s proškoleným odborníkem, který je oprávněn bezplatné poradenství v Nové zelené úsporám Light poskytovat,“ uzavírá Petr Valdman.

Dotační program Nová zelená úsporám Light byl spuštěn 9. ledna 2023.  Díky němu mohou senioři, lidé pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé s hendikepem rychle a bez finančních bariér provést jednoduchá opatření s velkým efektem trvalých úspor energií. Na realizaci mají domácnosti jeden rok a žádat lze i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022.  Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám nemusí mít žadatelé peníze dopředu našetřené, protože dotaci až 150 tisíc korun dostanou zálohově ještě před tím, než se do stavebních prací pustí. Výše dotace může být až 100 %. Od 2. května budou mít lidé možnost získat dalších 90 tisíc korun na pořízení termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody.