Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Detail tiskové zprávy

 

Další miliarda korun podpoří renovace škol, nemocnic a dalších veřejných budov

27.06.2024   |   Tisková zpráva
Školy, sportoviště, nemocnice, úřady a mnohé další veřejné budovy budou energeticky úspornější. Pomůže jim v tom nová dotační výzva financovaná z Národního plánu obnovy. O peníze na důkladné renovace svých budov mohou žádat obce, města a další veřejné subjekty od 1. července 2024. Celkově je pro tuto výzvu vyhrazena 1 miliarda korun.

„Pokračujeme v podpoře výrazného snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru a v této osmé výzvě čeká miliarda korun právě na školy, nemocnice, pečovatelské domy ale i kostely a další veřejné budovy, které jsou ekonomicky náročné a potřebují zateplit, vyměnit okna nebo zdroj vytápění. Řada budov už úsporných je, mnohé další ale renovaci ještě potřebují. Utvrzuje nás v tom i obrovský zájem z řad žadatelů, za který jsme velmi rádi. Obce a další instituce si uvědomují, že taková investice se dlouhodobě vyplácí. Ať se energetické úspory týkají hasičské stanice na vsi, pečovatelského domu ve městě nebo velkého úřadu v Praze, vždy je to přínos pro životní prostředí a pro komunitu jako takovou,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Resort podporuje úsporná opatření u veřejných budov dlouhodobě z různých dotačních programů, především z Operačního programu Životní prostředí, Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy.

„Jen v současném programovém období evidujeme přes 900 projektů s celkovým požadavkem na dotaci více než 13 miliard korun,“ doplňuje ministr s tím, že v aktuální výzvě klade ministerstvo důraz na provedení co nejkvalitnějších energeticky úsporných renovací. „Je pro nás důležité a preferujeme, když se žadatel o dotaci pustí opravdu do komplexního projektu. Nejenže zateplí fasádu, vymění okna, ale k tomu přidá obnovitelný zdroj energie, zaměří se na technologie ve vnitřních prostorách, využije stínící techniku, řízené větrání, vyladí energetický management a tak dále. Budova pak bude nejen velmi úsporná, ale i adaptovaná na klimatickou změnu,“ vysvětluje ministr Hladík.

V takovém duchu je nastavena i vyhlášená výzva. Komu se podaří uspořit významné množství energie, může si sáhnout na vyšší dotaci.

„Žadatelé mohou získat různou výši podpory v závislosti na rozsahu renovace. Až polovinu způsobilých výdajů uhradíme, pokud rekonstrukce uspoří 30 a více procent primární energie z neobnovitelných zdrojů, v případě výraznějších úspor dosahujících 40 a více procent energie může dotační podpora vystoupat až na 60 % celkových způsobilých výdajů,” říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace administruje.

I díky více než sedmimilionové podpoře v předchozí výzvě došlo například k rekonstrukci  sboru církve Československé husitské na Žižkově, který slouží jako komunitní, sociální, duchovní a kulturní centrum Žižkostel.

„Naše komunitní centrum slouží k celoročnímu setkávání a provedená opatření jsou pro jeho využívání zcela klíčová. Zateplení, výměna oken, náhrada starého kotle na tuhá paliva za nový plynový kotel a instalace vzduchotechniky a úsporného osvětlení uspoří ročně kolem 900 GJ a dojde k úspoře provozních nákladů o více než 100 tisíc korun,” říká provozní ředitelka Žižkostela Táňa Vozková.

Stejně jako v minulých letech ministerstvo očekává, že o miliardu v aktuálně vyhlašované výzvě bude znovu velký zájem.

„Nyní v červnu končí dvě dotační výzvy OPŽP, ve kterých bylo na veřejné budovy připraveno pět miliard korun. Již nyní se nám sešlo 570 žádostí s požadavkem přes sedm miliard korun, což jen dokazuje, jak velký zájem o energetické úspory je, a proto přidáváme další miliardu, tentokrát z Národního plánu obnovy, na postupně připravované projekty,” dodává ředitel Petr Valdman.

Mezi oprávněné žadatele patří veřejný sektor. Typicky mezi ně patří obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky, školy, nestátní společnosti, církve či obchodní společnosti vlastněné ze sta procent veřejným subjektem.

Žádosti je možné podávat od 1. července do konce října letošního roku.

Výzva č. 8/2024: Energetické úspory veřejných budov