Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Detail tiskové zprávy

 

Na úsporné renovace škol, nemocnic či úřadů míří další 4,5 miliardy korun

20.05.2019   |   Tisková zpráva
Z evropských fondů přitékají další peníze na ekologii měst a obcí a jejich úspornější provoz. Ministerstvo životního prostředí pokračuje v mimořádně úspěšných dotacích a nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z Operačního programu Životní (OPŽP) prostředí na energeticky úsporné renovace veřejných budov.
Zateplení školy v Toužimi z Operačního programu Źivotní prostředí, zdroj: archiv SFŽP ČR

Mezi ně je možné zahrnout modernizaci či opravu vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku nebo opatření zabraňující letnímu přehřívání. Dotace tak pomůže uhradit třeba nová LED světla, stínicí techniku na vnějšku budovy nebo akustické prvky v učebnách a posluchárnách.

„Kvalita vnitřního prostředí je nesmírně důležitá. To je to, co po renovaci poznají běžní uživatelé. Vyřešení osvětlení a prostorové akustiky tam, kde lidé nejvíce pobývají, má zásadní vliv na pohodu uvnitř místností. Oceňujeme, že tyto položky ministerstvo do programu nově zařadilo a vyčlenilo pro ně speciální kategorii uznatelných nákladů,“ dodává ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

Příspěvek se zvyšuje, více peněz přinese i správná metodika

Oproti dřívější výzvě se u vybraných opatření změnilo omezení způsobilých investičních výdajů. Maximální způsobilé výdaje se v případě zateplení fasády budovy zvýšily o 15 %. Například u výplní otvorů je nové maximum 8 050 korun na metr čtvereční, dříve to bylo 7 000 korun na metr.

Podle Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, má úřad pro žadatele připravena i další zvýhodnění. „Bonifikaci získají projekty, které energeticky úsporné renovace zrealizují metodou zaručeného snížení energie, tzv. EPC metodou, nebo ti žadatelé, kteří zadají veřejnou zakázku podle metodiky Design&Build s garancí provozních parametrů,“ říká Petr Valdman a současně dodává, že bonus dostanou také žadatelé, kteří v budově instalují obnovitelné zdroje energie, jež pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie.

„Pokud města a obce využijí novou metodiku a budou nabídky hodnotit podle nákladů životního cyklu, které budou ověřitelné a dodavatelem garantované, mohou dosáhnout ještě lepšího výsledku při provozu budovy. Dodavatel totiž musí alespoň po dobu udržitelnosti projektu, tedy pěti let, garantovat provozní parametry budovy,“ říká Ivo Slavotínek z Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Dotují se nové zdroje tepla i solární systémy

Výměna zdrojů tepla a instalace obnovitelných zdrojů energie je vedle zateplení další velkou skupinou opatření, které mohou obce spolufinancovat dotací. Pokud se v budově topí a ohřívá voda fosilními palivy nebo elektřinou, při výměně kotle za zdroj využívající biomasu, tepelné čerpadlo, případně instalaci solárně-termických kolektorů a fotovoltaického systému, lze získat až 60% dotaci. Při přechodu na plynový kondenzační kotel žadatelé uspoří díky dotaci až 40 % celkových výdajů na projekt.

„Zvýšení dotace ze 40 na 60 % na pořízení čistého zdroje na vytápění nebo ohřev vody je výborná zpráva. Desetitisíce škol, školek, nemocnic nebo třeba domovů pro seniory tak díky výměně zdroje půjdou příkladem své ohleduplnosti k životnímu prostředí a ochraně klimatu a navíc ročně ušetří desetitisíce až statisíce na provozních nákladech na energie,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Dotační výzvy s číslem 121 a 135 jsou otevřeny pro příjem žádostí od 2. května 2018 do 3. února 2020. U výzvy č. 121 se mohou o finanční podporu úsporných renovací veřejných budov ucházet města, obce a kraje, jejich příspěvkové organizace a další veřejné subjekty. Výzva č. 135 podporuje rekonstrukce ústředních vládních institucí, okruh žadatelů v tomto případě tvoří organizační složky státu, příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce.

Další informace