Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Úprava Pokynů SFŽP a Pokynů OPŽP pro zadávání veřejných zakázek

Úprava Pokynů SFŽP a Pokynů OPŽP pro zadávání veřejných zakázek

22.07.2021
V důsledku červnové novely zákonů byly ke dni 21. 7. 2021 aktualizovány Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.

Úpravou zákonů došlo k podstatným změnám v oblasti definování a zjišťování skutečného majitele a fungování evidence skutečných majitelů, čímž je zadavatel povinen od 1. 6. 2021 zjišťovat skutečného majitele v souladu s novelizovanou právní úpravou bez ohledu na to, kdy veřejnou zakázku zahájil. Z tohoto důvodu byly v Pokynech SFŽP (čl. 4.3.4 písm. m)) i Pokynech OPŽP (čl. 4.4.4 písm. m)) upraveny doklady, které jsou zadavatelé povinni předkládat k ex post kontrole veřejných zakázek, tedy zakázek realizovaných v režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Novela se vztahuje k zákonům:

  • zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
  • zákon č. 527/2020 Sb., měnícím zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek SFŽP ČR

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek OPŽP