Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Vláda schválila novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami

Vláda schválila novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami

13.05.2019
Vláda dnes schválila novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která reaguje na revizi evropské směrnice. Návrh zachovává podporu pro programy energetických úspor jako je Nová zelená úsporám a zcela nově zavádí i tzv. Modernizační fond.
Znečštění ovzduší z průmyslové výroby Znečštění ovzduší z průmyslové výroby

Modernizační fond podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. V rámci něj mohou české firmy, ale i domácnosti investovat do modernizace energetiky více než 100 miliard korun.

„V nadcházejících letech čekají českou energetiku a průmysl zásadní změny, které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních paliv. Novela zákona nabízí v období po roce 2021 řadu finančních nástrojů, které umožní významně investovat do rozvoje nízkoemisních technologií,“ představil vládě zákon ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na programy MŽP a MPO na snižování spotřeby energií bude v období 2021–2030 putovat až 80 miliard korun. Dalších více než 100 miliard rozdělí Státní fond životního prostředí ČR pomocí výzev v rámci Modernizačního fondu. Dotace budou moct čerpat veškeré podniky i domácnosti, část prostředků z tohoto fondu bude přednostně určena výrobcům elektřiny zapojeným do systému obchodování s povolenkami.

Revize směrnice také řeší přebytek povolenek na trhu a zefektivňuje systém tak, aby skrze cenu povolenky motivoval účastníky k investicím do nízkouhlíkových technologií, zároveň zajišťuje dostatek povolenek pro bezplatnou alokaci odvětvím, která jsou ohrožena ztrátou konkurenceschopnosti. Novela zákona dále navrhuje vyjmout z EU ETS malá zařízení s emisemi do 2 500 tun CO2/rok. Tato zařízení představují 18 % z celkového počtu zařízení v ČR a přitom jen 0,07 % všech emisí v rámci systému obchodování. Novela také zavádí možnost kompenzace nepřímých nákladů za zvýšené ceny elektřiny pro energeticky náročná odvětví zpracovatelského průmyslu, která jsou reálně ohrožená zahraniční konkurencí. O nich může rozhodnout vláda na základě ročních přehledů.

Obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem Evropské unie pro snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu a energetice. Cílem revize směrnice, a tedy i domácího zákona, je ekonomicky efektivní snižování emisí v období 2021–2030. Podle Evropského cíle by do roku 2030 měly emise poklesnout minimálně o 40 % v porovnání se základním rokem 1990.