Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Voda pro všechny: Chyťte si dešťovku i vy

Voda pro všechny: Chyťte si dešťovku i vy

22.03.2019
Světový den vody, který připadá na dvaadvacátý březen, má pro letošní rok motto „Voda pro všechny“. Státní fond životního prostředí ČR pomáhá, aby voda byla dostupná člověku i přírodě.
child girl playing with water barrel in rainy summer garden. Water economy and nature care concept Dešťová voda nemusí končit jen v kanalizaci. Foto: archiv SFŽP ČR

Podporujeme opatření na zachytávání a využívání dešťové vody, a to jak pro domácnosti, tak pro obce. Voda, která padá z nebe, je bez výjimky pro všechny. Díky dotacím, které rozdělujeme, je snazší vodu zadržet a efektivně ji využít. Tím se dostane k více lidem a přinese spoustu užitku.

Jak využít dotace popisujeme na konkrétních, již hotových projektech v aktuálním vydání časopisu Priorita. Ten je zdarma a pro všechny. Najdete v něm úspěšné příklady hospodaření s dešťovou vodou, širší pohled na tuto problematiku i rozhovor s odborníkem.

Další informace o Dešťovce pro domácnosti najdete na webu www.dotacedestovka.cz, stránka je především pro žadatele z řad majitelů rodinný domů. Dozvíte se zde řadu důležitých informací, například, že chytat dešťovou vodu do podzemní nádrže na zalévání zahrady mohou domácnosti z celého Česka a navíc s dotací až 55 tisíc korun. Pro obce a další žadatele je připravena tzv. velká Dešťovka pro obce v Operačním programu Životní prostředí (dotační výzva č. 119). V ní je aktuálně k dispozici jedna miliarda korun. Peníze mohou obce použít na vybudování podzemních vsakovacích zařízení, retenčních nádrží, zasakovacích pásů, poldrů, výstavbu zelených vegetačních střech nebo jednoduše na přeměnu nepropustných povrchů v propustné.

Starost o vodu, nejen v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, je součástí i dalších dotačních výzev, ať už z Operačního programu Životní prostředí, nebo z Národního programu Životní prostředí. Jedná se o podporu široké škály opatření – od oživování zeleně vodními prvky přes nové zdroje vody až po revitalizace řek a vytváření tůní a mokřadů.

Voda bude tématem nejenom tohoto dne, ale i letoška a dalších let. V době klimatické změny je třeba hledat řešení, která zajistí dostatek vody. Jaká to jsou, se můžete přijít inspirovat na cyklus bezplatných seminářů Využívání srážkové vody v obcích, které proběhnou 27. března v Praze, 4. dubna v Ostravě a 11. dubna v Brně. Více informací o seminářích naleznete v pozvánce.

Prohlédněte si mapu projektů, které byly realizovány díky dotační podpoře resortu životního prostředí a pomáhají v boji se suchem.