Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury zajistěte v dostatečném předstihu

Výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury zajistěte v dostatečném předstihu

15.01.2020
S ohledem na opakující se zanedbávání včasné přípravy výběrových řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury, apelujeme na žadatele, aby nepodcenili čas nezbytný pro přípravu řádného výběrového řízení a počítali s tím, že se kompletní dokumentace předkládá ještě Státnímu fondu životního prostředí ČR k umožnění ex-ante kontroly.

Pokud je u projektu stanoven termín zahájení provozování nově vysoutěženým provozovatelem od 1. 1. 2021, je žádoucí předložit komplexní dokumentaci na SFŽP ČR k ex- ante posouzení již v 1. čtvrtletí roku 2020.

Toto upozornění se týká projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 i 2014–2020 a z Národního programu Životní prostředí.

Ve snaze poskytnout žadatelům pomoc při zpracování provozní smlouvy jako podkladu pro výběrové řízení tak, aby byly naplněny příslušné podmínky kladené na provozní smlouvy ze strany SFŽP ČR, byla vytvořena „Vzorová smluvní ujednání“, která tyto podmínky již obsahují. Vzorové smluvní ujednání je vzorová textace provozní smlouvy včetně všech příloh, kam postačí doplnit pouze reálie konkrétní vodohospodářské infrastruktury, na kterou je soutěžen provozovatel. Povinnou součástí provozní smlouvy jsou rovněž finanční nástroje, jejichž aplikace je povinná, nicméně si žadatel může vybrat ze dvou níže uvedených variant.

Rozsah využití vzorového smluvního ujednání je sice na uvážení žadatele, avšak vřele doporučujeme jeho využití v co největším rozsahu, což ulehčí přípravu dané provozní smlouvy žadateli a zároveň umožní rychlejší kontrolu dané provozní smlouvy ze strany SFŽP ČR, konkrétně Oddělení provozování VHI.

Závěrem podotýkáme, že brzké předložení dokumentace k výběrovému řízení na provoz vodohospodářské infrastruktury přispěje k včasnému výběru provozovatele, splnění příslušných podmínek a eliminaci rizika sankce za nesplnění včasného výběru provozovatele.

Zveřejněné dokumenty, které jsou (kromě odkazu na OPŽP 2014–2020) totožné i pro OPŽP 2007–2013 a NPŽP:

1) Vzorová smluvní ujedání - 1.1

2) Finanční nástroje – výběr ze dvou možností:

3) Manuály k Finančním nástrojům OPŽP - SC 1.1, 1.2