Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Zjednodušili jsme půjčky zejména pro obce, města a dobrovolné svazky obcí

Zjednodušili jsme půjčky zejména pro obce, města a dobrovolné svazky obcí

01.04.2019
Díky úpravě Metodických pokynů SFŽP ČR pro zajištění pohledávek mohou zejména obce, města, dobrovolné svazky obcí a další příjemci požádat SFŽP ČR o vyvázání, snížení hodnoty či jinou změnu stávajícího zajištění nesplacené půjčky.

Předmětem aktualizace Metodických pokynů SFŽP ČR pro zajištění pohledávek (dále jen „MP“ nebo „metodické pokyny“) je sjednocení postupů SFŽP ČR při administraci požadavků příjemců podpory na změny sjednaného zajištění půjček poskytnutých v rámci Výzev č. 1 – 3/2016 PU, Výzvy č. 1/2017  IFN a všech dříve poskytnutých půjček nesplacených k 31. 12. 2018.

Do metodických pokynů jsme přidali bod 1. j), na základě kterého mohou zejména obce, města, dobrovolné svazky obcí (dále jen „ÚSC“) a další příjemci požádat SFŽP ČR o vyvázání, snížení hodnoty či jinou změnu stávajícího zajištění nesplacené půjčky. Dříve sjednané zástavy nemovitostí, ručení třetí osobou, bankovní záruky a další instrumenty v případě ÚSC s aktuálně prokázanou úvěrovou způsobilostí na stupni 1 (vizte text MP) lze nahradit pouze úpravou pravidel pro úhrady splátek podle bodu 1. h) MP bez dalšího zajištění.

Nutnou podmínkou pro realizaci požadovaných změn sjednaného zajištění je dosavadní řádné splácení půjčky a prokázání aktuální úvěrové způsobilosti příjemce.

Dotazy a žádosti adresujte na konkrétní finanční manažery, kontakty jsou uvedeny u projektů v IS BENE-FILL (půjčky v rámci OPŽP 2007 – 2013) a v IFN BENE-FILL (půjčky v rámci OPŽP 2014 – 2020 včetně půjček IFN).

Dotazy ve věci stavu splácení, popřípadě potvrzení o úplném splacení půjčky a následné vyvázání zástav a jiného zajištění i nadále adresujte Ing. Janě Jeřábkové na e-mail: Jana.Jerabkova@sfzp.cz.

 – aktualizace č. 4