Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Změna konečné ceny vodného a stočného u projektů v PO 1 OPŽP

Změna konečné ceny vodného a stočného u projektů v PO 1 OPŽP

02.06.2017
Do 30. 6. 2017 je možné podávat žádosti o úpravu meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného z 5 na 2 procenta. V žádostech zaslaných po tomto datu lze uplatnit novou výši cen až od roku 2018.
Kalkulačka a tužka na dokumentech

O úpravu této prognózy může požádat příjemce podpory u projektu v Prioritní ose 1 OPŽP s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, pokud nežádal o snížení již v přechozích letech. Oficiální žádost předloží na Státní fond životního prostředí ČR minimálně tři měsíce před stanovením nových cen. V této souvislosti doporučujeme zaslat žádost na Fond co nejdříve, aby nedošlo k prodlevám při stanovování cen na rok 2018.

K úpravě dochází na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které posoudilo předpokládané makroekonomické ukazatele (ekonomického vývoje v ČR) přednastavené ve výpočtu v modelech finančních analýz pro vodohospodářské projekty z počátku roku 2008 a skutečný makroekonomický vývoj do roku 2013.

Výši meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného je tedy možné již od roku 2015 upravit z 5,0 % na 2,0 %, neboť tato prognóza věrněji popisuje současnou a budoucí makroekonomickou situaci.

Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje, že samotná změna prognóz není zárukou snížení cen vodného a stočného, neboť závisí na dalších faktorech uvedených ve finanční analýze (vstupní data, kategorie žádosti, typ projektu „zelená louka“ / „historická data“).

Žádosti budou akceptovány pouze u projektů, které budou i po této úpravě vytvářet významnou část odpisů a dojde ke změně cen. Touto změnou nebude dotčena výše podpory přiznaná příjemci.

Žádosti na snížení ceny vodného a stočného od roku 2017 na základě dosažení úrovně cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje pro správu, obnovu a případné rozšíření vodohospodářské infrastruktury minimálně ve výši plných odpisů nebo čistých příjmů dle finanční analýzy, lze rovněž podávat do 30. 6. 2017. Žádosti zaslané po tomto datu budou mít možnost snížit cenu vodného a stočného až od roku 2018.

www.opzp.cz