Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Aktualizovali jsme Metodické pokyny pro zajištění pohledávek z poskytovaných půjček SFŽP ČR

Aktualizovali jsme Metodické pokyny pro zajištění pohledávek z poskytovaných půjček SFŽP ČR

21.09.2017
Cílem úprav pokynů je zvýšit atraktivitu půjček pro žadatele, zejména pro obce a města, ale i ostatní subjekty. Zajištění půjčky by tak pro ně mělo být jednodušší a dostupnější.
FotkyFoto_65747689_S

S účinností od 13. září 2017 jsme aktualizovali Metodické pokyny pro zajištění pohledávek z poskytovaných půjček. Cílem této aktualizace je ještě více zatraktivnit půjčky pro žadatele při současném dodržení bezpečných a konzervativních postupů při řízení rizik.

Úprava se týká zejména pravidel pro úhrady splátek pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje, která jim umožní získat půjčku bez zajištění zástavou nemovitostí.

Předmětem aktualizace je dále navýšení limitní hodnoty ukazatele úvěrové způsobilosti pro nejbonitnější žadatele z řad měst a obcí, pro všechny žadatele pak sjednocení koeficientu hodnoty zástavy oproti nominální výši pohledávky a odstranění koeficientů pro jednotlivé typy nemovitostí. I tato opatření mají zpřístupnit zvýhodněné půjčky SFŽP ČR širšímu okruhu žadatelů, kteří mohou společně s dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 nebo z Národního programu Životní prostředí získat finanční prostředky prakticky na celý projekt.

Dalším pozitivem pro žadatele je skutečnost, že SFŽP ČR využívá pro hodnocení žádostí obcí a měst portál Monitor státní pokladny, a proto již není třeba předkládat finanční a účetní výkazy v listinné podobě.

Podrobné informace, výzvy k předkládání žádostí prostřednictvím IS Bene-fill, metodické pokyny SFŽP ČR a další dokumenty včetně přehledu schválených půjček jsou k dispozici na webu.