Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva HEAT č. 1/2023 – Modernizace rozvodů v SZTE

26.4.2023
Příjem žádostí: 26.4.2023 - 29.3.2024 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Podpora je zaměřena na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE), zejména rozvodů včetně předávacích stanic a řídicích a zabezpečovacích systémů, na území hl. m. Prahy.

Na co můžete získat dotaci

  1. Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla z průmyslových procesů v SZTE.
  2. Rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem dosažení úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů (tj. výstavba nových rozvodů v rámci stávající SZTE – výstavba nových větví, ale i propojování stávajících větví).
  3. Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií (např. řídicí a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat).

Nejsou podporovány projekty:

  • rekonstrukcí, náhrad či výstavby energetických zdrojů,
  • výstavby nových SZTE,
  • modernizace a výstavby SZTE mimo území hlavního města Prahy.

Kdo může žádat

  • Vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, kteří disponují licencí na rozvod tepelné energie.
  • Vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Výše příspěvku

Maximální míra podpory 30–50 % v závislosti na velikosti podniku.

Podrobnosti jsou uvedeny v textu výzvy.

Celkový objem prostředků

1 miliarda Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 26. 4. 2023, 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2024, 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků.

Další důležité informace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Podpořené projekty musí být realizovány na území hl. města Prahy.

Povinná publicita

Žadatel je povinen informovat veřejnost o realizaci projektu pomocí prostředků z Modernizačního fondu. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete níže v textu výzvy a v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu na stránce Povinná publicita.

Kompletní podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.