Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Finanční vypořádání akce smluvní podpory za rok 2021 a finančně platební kalendář na rok 2022

Finanční vypořádání akce smluvní podpory za rok 2021 a finančně platební kalendář na rok 2022

24.01.2022
V souvislosti s inventurou pohledávek a závazků a v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR byly příjemcům podpory poskytované v rámci  Národního programu Životní prostředí, programů Norských fondů a Modernizačního fondu zaslány závazné pokyny k finančnímu vypořádání smluvní akce za rok 2021 (FV-2021). V případě předepsané podpory na rok 2022 byly také zaslány pokyny k vyplnění finančně platebního kalendáře na rok 2022 (FPK-2022).

U projektů administrovaných v Agendovém informačním systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR), byly rozeslány příjemcům pokyny ohledně FV-2021 prostřednictvím tohoto systému, a to buď na nástěnku projektu, nebo na e-mailové adresy evidované příjemcem u projektu pro příjem notifikačních zpráv. Tito příjemci se budou řídit postupy uvedenými v pokynech a přijatých zprávách.

Projektům administrovaným v ostatních informačních systémech byly pokyny zaslány prostřednictvím datové schránky případně poštou. Společně s pokyny obdrželi příjemci, kterých se agenda FV-2021 a FPK-2022 týká, formuláře s vygenerovanými částkami k potvrzení a následnému odeslání finančnímu manažerovi, který je v dokumentu uveden. Podepsané formuláře (možno i elektronicky) je třeba nejpozději do 31. ledna 2022 zaslat buď poštou, nebo prostřednictvím datové schránky.

Pokud příjemce podpory nedoloží potvrzené finanční vypořádání a/nebo finančně platební kalendář v určeném termínu, bude pozastaveno uvolňování finančních prostředků na akci smluvní podpory.

FV-2021 a FPK-2022 se netýká projektů s probíhajícím  závěrečným vyhodnocením akce a projektů s termínem pro předložení podkladů k tomuto vyhodnocení podle uzavřené smlouvy se SFŽP ČR do 31. 3. 2022.

Odkazy: