Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Miliarda z Modernizačního fondu pomůže zefektivnit rozvody tepla

Miliarda z Modernizačního fondu pomůže zefektivnit rozvody tepla

26.04.2023
Nová dotační výzva Modernizačního fondu se zaměřuje na sítě dálkového vytápění. Díky jejich modernizaci se ušetří energie a zefektivní přenos tepla. Výzva HEAT č. 1/2023 je určena pouze pro území hlavního města Prahy.

Nové trubky, moderní předávací stanice na horkovodech, rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií a nové technologie související s distribucí tepelné energie. Na to vše mohou jít nově vypsané dotace z Modernizačního fondu. V právě zveřejněné výzvě je k dispozici jedna miliarda korun, alokace se případně může dále navyšovat.

Výzva HEAT č. 1/2023 je dalším krokem k modernizaci teplárenství. Modernizační fond už dříve podpořil projekty tepláren částkou přes 22 miliard korun a stále je otevřená výzva HEAT č. 1/2022, která umožňuje čerpat peníze na přechod tepláren na čistší zdroje energie.

Nynější výzva se zaměřuje na sítě, které zásobují domácnosti a firmy teplem. Je to další logický krok v procesu modernizace teplárenství, vedle zdrojů je potřeba zefektivnit i rozvody. Díky tomu se zlepší energetická účinnost, sníží se potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů a ve výsledku poklesnou také emise CO2.

Právě zveřejněná výzva je určena pouze pro území hlavního města Prahy. O peníze mohou žádat vlastníci stávajících soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) dle energetického zákona, kteří disponují licencí na rozvod tepelné energie, nebo vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Žadatelé mohou získat dotaci na modernizaci a rekonstrukci stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic. Peníze jsou také určeny na instalaci a modernizaci technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie, kam patří například řídicí a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat. Výzva myslí i na rozvoj a propojování stávajících sítí, je možné vybudovat i novou větev soustavy či propojit stávající větve. Naopak není možné požádat o peníze na výstavbu nových soustav, dotace z této výzvy se netýkají ani zdrojů tepla a nejsou podporovány modernizace SZTE mimo území hlavního města Prahy.

Maximální výše podpory se liší dle velkosti podniků, velký podnik může získat podporu až 30 %, střední podnik až 40 % a malý podnik až 50 % způsobilých výdajů. Žádosti je možné podávat od 26. 4. 2023 do 30. 11. 2023.

Podrobnosti a dokumenty k výzvě HEAT č. 1/2023