Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Nabídka nepotřebného majetku > Archiv nabídek > Detail nabídky nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku SFŽP ČR - prodej movitých věcí

26. 11. 2020 - 15. 12. 2020
Nabídka platí do 15. 12. 2020

V souladu se zákonem dle č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle vyhlášky č. 62/2001 sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) nabízíme zájemcům navigace, skartovačky a sadu sněhových řetězů. Seznam nabízemých movitých věcí naleznete v příloze č. 2:

Zadávací dokumentace (pdf)

Příloha č. 1 – Vzor nabídky/Krycí list nabídky (docx)

Příloha č. 2 – Seznam nabízených movitých věcí (pdf)

Bližší informace k nabízenému nepotřebnému majetku Vám poskytne:

Martin Novotný, e-mail: martin.novotny@sfzp.cz, tel.: 267 994 378 (navigace, sada sněhových řetězů)

Petr Neoveský, e-mail: petr.neovesky@sfzp.cz, tel.: 267 994 144 (skartovačky)