Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Detail tiskové zprávy

 

Další miliardy korun z Modernizačního fondu jdou na fotovoltaiku pro vlastní spotřebu. Průmyslu, zemědělství i obcím usnadní cestu k udržitelné energii ze slunce

21.12.2023   |   Tisková zpráva
Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR uvolňují z programu RES+ Modernizačního fondu další miliardové investice, kterými podpoří výstavbu fotovoltaických elektráren určených k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Modernizační fond z výnosů evropských emisních povolenek tak pokračuje v energetické proměně Česka, využití udržitelné sluneční energie, zajištění energetické soběstačnosti průmyslu i veřejných institucí a ochraně klimatu.

Finanční prostředky z dotační výzvy RES+ č. 1/2024 jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby. „V této výzvě máme připraveny tři miliardy korun s tím, že dotační podpora se vztahuje zároveň i na akumulační bateriové systémy i na systémy na výrobu obnovitelného vodíku, tedy na elektrolyzéry. Solární systém pak může být rozmístěn jak na střechách budov a hal, na okolních pozemcích či nevyužívaných brownfieldech,“ popsal výzvu ministr Hladík. „Investice do solárních elektráren znamenají zdroj dlouhodobých ekonomických i ekologických výhod. Proto se snažíme subjekty napříč Českem motivovat k využívání levné a dostupné energie ze slunce. Jen z programu RES+ jsme za dobu fungování Modernizačního fondu nabídli na rozvoj fotovoltaiky již přes 17 miliard korun. Další investiční podporu průběžně směřujeme k obcím a veřejným subjektům i z Operačního programu Životní prostředí a Národního plánu obnovy a domácnostem z programu Nová zelená úsporám. Nyní dostávají příležitost podnikatelé a zájemci z řad průmyslových, zemědělských i veřejných subjektů, kteří chtějí snížit svou závislost na cenách konvenčních zdrojů energie a optimalizovat výdaje za energie. Fotovoltaickou výrobu zelené energie pro vlastní spotřebu podpoříme v nové výzvě třemi miliardami korun,“ přibližuje novou investiční pobídku ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Touto výzvou vycházíme vstříc subjektům, které mají v úmyslu řešit vlastní energetické potřeby. Výzva je proto nastavena jako jednokolová nesoutěžní, žádosti budeme posuzovat průběžně podle data doručení se zohledněním alokovaných finančních prostředků. Rozhodující pro přiznání podpory je splnění kritérií výzvy a podmínek programu. Uchazeči pak mohou získat z programu podle výkonu FVE až třetinu ze způsobilých výdajů na projekt,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Žádosti mohou zájemci elektronicky podávat od 1. března do 31. října 2024 prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR, dostupného na webových stránkách zadosti.sfzp.cz. Podpořené projekty musí být realizovány do tří let od schválení.

Aktuální dotační podpora z Modernizačního fondu představuje zejména pro komerční subjekty příležitost zainvestovat s pomocí státu do vlastního zdroje solární energie. Tím si minimalizují své provozní náklady a zároveň aktivně přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Nové dotace i pro obce a velké instalace fotovoltaických elektráren nad 1 MW

„Chytré obce hledají cesty, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie ze sítě. My jim jdeme naproti. Malým obcím do 3 tisíc obyvatel opětovně nabídneme dotace na pořízení FV systémů na střechy nekomerčních objektů, větším obcím a veřejným subjektům navíc zafinancujeme potřebnou infrastrukturu, a tím podpoříme vznik energetických společenství. Navazujeme tak na výzvy z loňského roku, o které byl mezi obcemi obrovský zájem a celkem si řekly o dotace v objemu 2,7 miliard korun,“ popsal ministr Hladík a dodává, že právě tyto projekty pomáhají v Česku rozvíjet komunální energetiku.

Výzvy RES+ č. 3/2024 a RES+ č. 4/2024 pro obce se otevřou také na začátku března a k dispozici v nich budou dohromady dvě miliardy korun. Dotace se bude vztahovat na individuální instalace FV systémů na veřejných budovách i sdružené projekty.

„Obdobnou příležitost z programu RES+ ještě letos nabídneme i zájemcům o velké instalace fotovoltaických elektráren nad 1 MW převážně pro dodávky do sítě, a to v rámci vyhlášené soutěžní výzvy RES+ č. 2/2024 s alokací 4 miliardy korun,“ doplňuje Petr Valdman.

Rozvoj solární energie v Česku letos výrazně zrychlil a svůj podíl na tom má i Modernizační fond, v jehož čerpání patří Česká republika mezi nejúspěšnější země a program Nová zelená úsporám, kde obliba střešních FV systémů roste již několikátým rokem. „Za poslední dva roky jsme díky těmto dvěma úspěšným programům podpořily fotovoltaické instalace o výkonu 2 914 MWp, z toho více než dvě třetiny připadají na letošní rok. To pro představu znamená výrobu čisté elektřiny v objemu, který pokryje běžnou roční spotřebu více než dvou milionů lidí,“ připomíná ministr Hladík.

Přehled výzev z Modernizačního fondu