Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Změny v podpoře z OPŽP formou inovativních finančních nástrojů

Změny v podpoře z OPŽP formou inovativních finančních nástrojů

03.05.2018
Aktualizace se dočkala první výzva na poskytování prostředků z Operačního programu Životní prostředí formou tzv. inovativních finančních nástrojů. S účinností od 23. dubna 2018 se rozšiřují podporované oblasti a prodlužuje doba pro podávání žádostí.

Inovativní finanční nástroje (IFN) představují nový, účinnější způsob využívání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů. Aktuální změny se dotýkají výzvy č. 1/2017 IFN – výhodné půjčky ze zdrojů EU určené na snižování environmentálních rizik, která může být kombinována s dotací z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Nově se v rámci tohoto finančního nástroje podporuje rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí. I nadále lze podporu čerpat i na náhrady a rekonstrukce zařízení s cílem zvýšit bezpečnost provozu a nákup technologií vedoucích k omezení znečištění.

Prodloužen byl také termín pro příjem žádostí. O podporu je možné nově požádat až do 31. prosince 2018.

Informace a dokumenty k výzvě č. 1/2017 IFN