Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Nabídka nepotřebného majetku > Archiv nabídek > Detail nabídky nepotřebného majetku

Nepotřebný nábytek

14. 9. 2017 - 22. 9. 2017
Nabídka platí do 22. září 2017

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nabízíme zájemcům z řad právnických a fyzických osob dále nepotřebný nábytek.

Dokumentace k výběrovému řízení
Příloha 1 – seznam nepotřebného nábytku
Příloha 2 – Nabídka – vzor