Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Detail tiskové zprávy

 

Sto milionů pro chytré projekty nabízí nová výzva na ekoinovace

30.07.2018   |   Tisková zpráva
Nové problémy si žádají nová řešení. Aby Česko dokázalo lépe čelit suchu, povodním, smogu či neefektivnímu využívání odpadů, potřebuje tzv. ekoinovace – inovativní projekty, které využívají netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí. Na inovativní projekty vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí.

 

Chytré nápady – projektové náměty, mohou zájemci o dotace předkládat u Státního fondu životního prostředí ČR od 30. července do konce října 2018. Získat mohou finanční příspěvek ve výši až 20 milionů korun.

„Naší snahou je povzbudit obce, kraje či vysoké školy k tomu, aby se nebály připravit inovativní, průkopnické ekoprojekty, které využívají netradiční a u nás ne příliš běžné technologie s přínosem pro životní prostředí. Uvítáme zejména ty, které řeší nedostatek kvalitní pitné vody, zadržování vody v krajině, znečištění ovzduší, zavádění oběhového hospodářství, šíření invazivních druhů či energetické úspory a chytrá řešení v energetice. Obecně se však meze nekladou ani zaměření ani technickému řešení, důležité je, aby projekty, které uspějí a jejichž přínos bude ověřen, mohly být následně přeneseny do běžné praxe,“ říká ministr Richard Brabec.

Žadatelem mohou být obce, kraje, vysoké školy či výzkumné instituce, stejně jako další právnické osoby, které splní podmínky výzvy. Ucházet se mohou o dotace od 200 tisíc až do 20 milionů korun, které mohou pokrýt až 75 procent z celkových nákladů. Zvýhodněny budou návrhy, které by se měly realizovat na území nejvíce znečištěných krajů, tedy v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji, na něž rezort přispěje až 85 procenty.

Dotační výzva v případě ekoinovací probíhá ve dvou kolech. V prvním kole předloží zájemci na Fond své náměty, tzv. projektové fiše, které posoudí expertní komise složená z Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a nezávislých odborníků.

Dotace na inovativní projekty nabízí rezort životního prostředí již podruhé. Výsledky úspěšné pilotní výzvy shrnuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Fond obdržel 21 námětů s požadovanou výší dotace 203 milionů korun. Expertní komisí bylo k podpoře doporučeno 12 projektů s požadovanou podporou 139 milionů korun. Ty tak postoupily do druhého kola a jejich žadatelé byli vyzváni k podání žádosti o dotaci.“

Uspěl například unikátní projekt na vybudování lokální distribuční sítě na úsporné a ekologické vytápění a dodávku elektřiny do tří městských budov (kulturního domu, základní školy a městského úřadu) v Budišově nad Budišovkou. Síť bude postavena na bázi „smart grid“, tedy inteligentní sítě s regulací výroby a spotřeby elektrické energie v reálném čase, a bude doplněna o fotovoltaickou elektrárnu.

Dotace je také připravena pro projekt dynamického řízení veřejného osvětlení v Sušici či litoměřický projekt startovacích bytů v bývalých Jiříkových kasárnách, které mají spotřebovávat méně energie, než sám vyrobí. Za zmínku stojí i projekt, v rámci kterého bude z bioplynu produkovaného na čistírně odpadních vod v Havlíčkově Brodě vyráběn biomethan a ten následně použitý jako ekologická pohonná hmota („bioCNG“) nebo dodáván do sítě zemního plynu.

Výzva č. 3/2018 – Ekoinovace

Dokumenty k výzvě č. 3/2018