Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Dotace 95 milionů korun podpoří výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

Dotace 95 milionů korun podpoří výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

30.09.2021
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR uvolní téměř sto milionů korun na výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích. Výkup pozemků obcí i soukromých majitelů ulehčí náročnou péči o pozemky v ochranném režimu a zároveň pomůže se záchranou přírodně cenných lokalit.

Dotační výzva je vyhlašována pravidelně. Umožňuje vykoupit pozemky ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech včetně území navržených a oznámených k vyhlášení. O podporu z Národního programu Životní prostředí mohou žádat správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Dotaci mohou uplatnit na výkup pozemků, které jsou uvedeny v seznamu vytvořeným Ministerstvem životního prostředí.

Cílem výkupů je zlepšení podmínek pro praktickou péči o zvláště chráněná území, zachování přirozených ekosystémů a podporu biodiverzity v nich. Státní vlastnictví pozemků umožní realizaci vhodného managementu dle schválených plánů péče nebo zásad péče pro chráněná území. Scelené vlastnictví také umožňuje jednotný výkon práv a povinností a zvyšuje efektivitu správy území.

Výše podpory na jeden projekt je stoprocentní. Žádat je možné od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Dokumenty k výzvě

Seznam pozemků plánovaných k výkupu (heslo: vykupy_pozemku)