Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Miliony z EU pomohou Česku k ozdravení zamořených lokalit a ochraně přírody

Miliony z EU pomohou Česku k ozdravení zamořených lokalit a ochraně přírody

10.07.2017
Podporu 44 projektům v celkové výši téměř 244 milionů korun schválilo Ministerstvo životního prostředí z evropského Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Dotace putují na dekontaminaci zamořených lokalit, ale i obnovu zeleně a ochranu přírody.
Znečištěná příroda – kontaminace vody a půdy po průmyslové výrobě

Větší část balíku peněz, dohromady 164 milionů korun, rezort posílá do dvou znečištěných lokalit – obci Mořina v severní části CHKO Český Kras na sanaci lokality silně zamořené těžkými kovy a do areálu bývalého průmyslového závodu PRAGA v Praze – Vysočanech, který zůstal kontaminován ropnými látkami a těžkými kovy po ukončení strojírenské výroby před 15 lety. O dotaci na inventarizaci a odstraňování starých ekologických zátěží bylo možné žádat do poloviny loňského července v rámci 36. výzvy OPŽP 2014–2020. Státní fond životního prostředí ČR přijal tehdy 35 žádostí s požadavkem 597 milionů korun, přičemž podporu ve výši 190 milionů ministerstvo přiřkl v říjnu loňského roku již 27 z nich.

Sanaci starých a nových ekologických zátěží MŽP podporuje dlouhodobě. Ve stávajícím programovém období OPŽP vyhlásilo ministerstvo na podobnou problematiku již celkem 7 dotačních výzev. V současnosti zůstává otevřena do 30. srpna 77. výzva pro příspěvkové organizace MŽP, pro něž je připraveno 150 milionů korun. Fond přijímá také až do 2. ledna 2019 žádosti na průzkumné práce, analýzu rizik a sanaci lokalit v Ústecko-Chomutovské aglomeraci (89. výzva).

Dotace v úhrnné výši 80 milionů korun ministerstvo dále rozdělilo projektům v Prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 na ochranu a péči o krajinu a přírodu [1]. Nejvíce projektů uspělo v oblasti revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ve městech a obcích, kam rezort posílá přes 34 milionů. Peníze pomohou obnovit parky, sady či zahrady ve 21 městech, mezi kterými jsou například Nový Bydžov, Třešť, Havlíčkův Brod, Klatovy, Tanvald, Litomyšl, Žďár nad Sázavou, Lázně Bělohrad, Železný Brod či Litvínov.

Dalších 31 milionů MŽP investuje do celé škály různorodých projektů, jejichž cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit její vodní režim. Finance z EU pomohou k vybudování či revitalizaci vodních nádrží, rybníků a tůní například v Domažlicích, Mirošově u Jihlavy, Kunějovicích, Cvikově či Skrýšově u Pelhřimova. Z 55. výzvy dále podpoří revitalizaci zeleně, stromořadí a památných stromů u Hrotovic, v Horních Ředicích, Novém Městě pod Smrkem, ve Velké Úpě, Stráži pod Ralskem, v obci Šťáhlavy či Nový Telečkov, a podpory se dočkají i Šabatův Mlýn v Šemíkovicích či Munzarův Mlýn na Olešce.

Dotace míří ale také do chráněných krajinných oblastí. Přes 3,6 milionu korun putuje na ošetření a obnovu stromořadí v CHKO Český ráj, přes 12 milionu pomůže CHKO Železné hory k ochraně zvláště chráněných druhů a další půl milion přispěje k asanaci přírodní rezervace Na Podlesích na Vysočině.

Seznam schválených projektů

www.opzp.cz

[1] Jedná se o 53., 54., 55. a 56. výzvu