Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Personalista/ka do Oddělení personalistiky a státní služby Odboru řízení lidských zdrojů – zástup za MD/RD

10. 5. 2019 - 21. 5. 2019
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 21. května 2019.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce na pozici:

Personalista/ka do Oddělení personalistiky a státní služby Odboru řízení lidských zdrojů – zástup za MD/RD

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP ČR) v Praze.
Charakteristika pracovní činnosti:

 • Tvorba koncepce rozvoje vzdělávání zaměstnanců SFŽP ČR. Příprava rozpočtu pro tuto oblast a kontrola jeho čerpání. Spolupráce s externími dodavateli vzdělávání při určování cílů a obsahu kurzů. Řízení plánování a realizace všech nabízených workshopů a seminářů.
 • Zastupování SFŽP ČR na výběrových řízeních dle zákona o veřejných zakázkách v platném znění pro příslušnou agendu.
 • Spolupráce na zajištění vzdělávání zaměstnanců podle potřeb SFŽP ČR (povinná přezkoušení, kurzy, školení, odborné semináře a konference apod.)
 • Zajištění výkonu funkce administrátora v provozovaném vzdělávacím systému e-learningových kurzů.
 • Kompletní odpovědnost za agendu úřednických zkoušek spočívající v evidenci přihlášek, zapisování zaměstnanců na vypsané termíny zkoušek v systému ISoSS, vyrozumění zaměstnanců o datu a místě konání úřednické zkoušky. V případě potřeby zajištění realizace úřednické zkoušky přímo ve služebním úřadu (SFŽP ČR).
 • Koordinace, zpracování a archivace agendy hodnocení zaměstnanců SFŽP ČR. Spolupráce na přípravě související metodiky, hodnotících formulářů, výstupů atd.
 • Pravidelná tvorba a komplexní zpracování systemizace SFŽP ČR (vnitřní systemizace, vládní systemizace) v oblasti dotačních programů včetně pravidelných přehledů obsazenosti.
 • Zajištění agend poskytování odměn dle Platového řádu a související metodiky, odpovědnost za přípravu tabulek pro návrhy odměn.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně, případně lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • velmi dobré komunikační, prezentační a organizační schopnosti;
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilitu, pečlivost, samostatnost a spolehlivost;
 • uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office);
 • výhodou je praxe ve státní nebo veřejné správě.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu MD/RD, nejdéle na 3 roky ode dne nástupu s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, 4 dny home-office, stravenky v hodnotě 110,- Kč, FKSP ve výši 9.500,- Kč, pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké sportovní akce, dětský den, teambuildingy …);
 • nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Další informace:

 • nástup: srpen 2019 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (12. platová třída);
 • vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 21. 5. 2019 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Personalista/ka OdPSS – zástup za MD/RD.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka zasláním výše požadovaných podkladů se přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Lenka Langrová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 724 101 095
e-mail: kariera@sfzp.cz