Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Blíží se termín ukončení financování projektů NPŽP v roce 2018

Blíží se termín ukončení financování projektů NPŽP v roce 2018

10.10.2018
S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol doporučujeme příjemcům podpory z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) podávat Žádosti o uvolnění finančních prostředků průběžně a bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30. listopadu 2018. Po tomto termínu již nelze u podpořených projektů garantovat proplacení podpory.
Potápka rudokrká Potápka rudokrká (foto: Michal Pešata)

V případě, že příjemce podpory do Žádosti o uvolnění finančních prostředků zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen nejpozději v termínu uvedeném ve Smlouvě uhradit plnou výši nehrazených faktur (tj. úhradu z prostředků podpory NPŽP a podíl vlastních zdrojů) a doložit úhrady neprodleně finančnímu manažerovi projektu.