Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Kotlíkové dotace > Kotlíkové dotace 2014-2020 – 2. výzva

Kotlíkové dotace 2014-2020 – 2. výzva

Druhá vlna dotací na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel odstartovala v březnu 2017.

Dotaci je možné využít na úhradu nového zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Není třeba realizovat další mikroenergetická opatření, např. výměnu oken či zateplení střechy.

Občané v prioritních oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus 7 500 korun. Další bonus je připraven pro ty, kteří se rozhodnou zkombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám.

V rámci druhé vlny kotlíkových dotací je plánováno do konce roku 2019 vyměnit 35 tisíc kotlů.

Jak požádat o dotaci

Kotlíkové dotace pro občany administrují a vyplácí krajské úřady. O jejich dostupnosti se informujte na svém krajském úřadě. Podrobnosti najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.

Informace pro kraje

Informace pro výrobce

Ministr Richard Brabec: Do konce roku 2019 chceme vyměnit dalších 35 tisíc kotlů

Richard Brabec

Jaké novinky přináší druhá výzva?
Nově nebudeme podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 % ze všech podaných žádostí. Další významnou novinkou je, že lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž nejen finančně, ale i administrativně ulevíme žadatelům a zároveň budeme moci z uspořených peněz podpořit výrazně více domácností. Znamená to totiž půl miliardy korun navíc do rozpočtu na výměny zdrojů.

Cílem kotlíkových dotací je nahradit ideálně až 100 tisíc nevyhovujících kotlů do roku 2020. Jak se Vám daří tento úkol plnit?
Musím říci, že velmi dobře. Kotlíkové dotace se nám podařilo rozjet opravdu ve velkém. V některých krajích šly dotace skutečně, tak řečeno, „na dračku“ a byly vyčerpány během několika minut. V první výzvě byla naše ambice vyměnit 20 tisíc starých neekologických kotlů a tu jsme výrazně překonali, dnes máme 30 tisíc žádostí. V druhé výzvě bychom chtěli do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc starých kotlů.

Kde se zájemci o dotace dozvědí podrobnosti a kdo se může o dotaci ucházet?
Dotace pro domácnosti budou administrovat opět kraje. Lidé by se měli v první řadě obrátit na svůj krajský úřad, kde jim odborníci poradí, jak na to. O dotaci si může požádat každý majitel rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3. třídy dle EN 303-5.