Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, životní prostředí pomohou nově zlepšit také výhodné půjčky z EU fondů

Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, životní prostředí pomohou nově zlepšit také výhodné půjčky z EU fondů

27.10.2017
Rezort životního prostředí nabízí zcela nový typ finanční podpory. Jde o výhodné půjčky dotované z EU fondů. Ministerstvo životního prostředí poskytuje tuto alternativní formu podpory ke standardním dotacím, zprostředkovává je Státní fond životního prostředí ČR.
Výhodné půjčky z EU fondů SFŽP ČR nabízí výhodné půjčky z EU fondů, zdroj: archiv SFŽP ČR

V pilotní výzvě je na zvýhodněné půjčky určené na projekty snižující environmentální rizika vyhrazeno 480 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, dalších 343 milionů k tomu nabízí ze svých zdrojů ve formě dotací SFŽP ČR.

Zvýhodněné půjčky patří mezi tzv. inovativní finanční nástroje (IFN), které mají po roce 2020, tedy v dalším programovém období, postupně nahrazovat dosavadní čistě dotační podporu z evropských zdrojů. Jako pilotní projekt je MŽP zavádí ale již nyní. V nově vyhlašované výzvě jsou finance ve formě půjčky určeny ke snížení průmyslového znečištění a na rekonstrukci provozů představujících pro životní prostředí ekologické riziko.

Půjčky lze využít pouze na konkrétní projekty (ze specifického cíle 3.5 Operačního programu Životní prostředí) zaměřené na nejlepší technologie k omezení emisí znečišťujících životní prostředí. Financované mohou být například projekty jako průmyslové čističky odpadních vod, chladicí zařízení u zimních stadionů nebo provozy, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Jde o projekty zvláště v těch oblastech, v nichž nejsou dostupné úvěry na výměnu a modernizaci zařízení či technologií pro větší bezpečnost průmyslových provozů, a zejména v případech, pokud jde o návratné investice.

Půjčka může tvořit z celkových způsobilých výdajů (CZV) minimálně 35 % a maximálně 100 %, takže žadatel může pokrýt půjčkou i všechny způsobilé výdaje svého projektu. Tím mu odpadne náročné shánění financí na nepokrytou část výdajů.

Možností a kombinací je ale více. Žadatelé mohou například spojit půjčku a dotaci ze SFŽP ČR, ta ale může činit maximálně 25 % z CZV a zároveň o ni nelze požádat samostatně, bez kombinace s půjčkou z OPŽP. Žadatelé navíc mohou namixovat výši půjčky a výši dotace podle vlastních potřeb až do stanovených stropů pro každou z nich. Kombinace půjčky a dotace ale nikdy nemůže překročit 100 procent celkových způsobilých výdajů vynaložených na projekt, přičemž se zde zohledňují i limity veřejné podpory.

Doba splatnosti půjčky je plánována až na 10 let. Tento způsob financování jistě využijí zejména obce, města či průmyslové podniky s nedostatkem vlastních investičních prostředků na projekty, které jdou obtížně financovat tradičními bankovními produkty a nejsou a ani nebudou pro ně k dispozici přímé dotace z EU.

„Je více než jasné, že nastává postupný odklon od evropských dotací v tom smyslu, v jakém je dosud známe. Evropská komise klade stále větší důraz na zavádění jiných, oproti standardním dotacím efektivnějších a dlouhodobě udržitelných forem finanční podpory. Zatímco klasické dotace představují jednorázové, nevratné finanční injekce omezenému okruhu příjemců, inovativní finanční nástroje umožňují využívat evropské prostředky opakovaně i pro další subjekty, které by na prostředky z EU jinak nedosáhly,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. IFN předpokládají navíc kombinaci různých forem podpory z veřejných a soukromých zdrojů, konkrétně v případě aktuální pilotní výzvy č. 1/2017 IFN výhodnou kombinaci půjčky a dotace.

„Nespornou výhodou nového finančního nástroje je pak nulový úrok po dobu realizace projektu a nízká fixní úroková sazba ve výši 0,45 procent po celou dobu splácení, která činí maximálně 10 let. Nabízíme ale i možnost odkladu splátek, a to až o 14 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a poté o další až 2 roky v rámci maximální doby splácení, přičemž předčasné splacení půjčky, nebo naopak odložení splátek, není svázáno s žádnými dalšími poplatky či sankcemi,“ doplňuje Petr Valdman.

Ve stávajícím programovém období měly možnost čerpat evropské dotace na snižování environmentálních rizik pouze města, obce a veřejnoprávní subjekty. Zájem předčil více než šestinásobně alokovanou finanční částku 60 milionů korun. „Státní fond životního prostředí ČR zaevidoval celkem 25 projektů s požadavkem na téměř 400 milionů korun. S Evropskou komisí jsme vyjednali navýšení alokace na 140 milionů, přesto řada potřebných projektů zůstala bez podpory,“ informuje Petr Valdman. Nyní mají poprvé příležitost využít prostředky z evropských fondů i soukromé společnosti a škála podporovaných projektů se ještě rozrůstá.

Státní fond životního prostředí ČR má také bohaté a dlouholeté zkušenosti s poskytováním zvýhodněných půjček ze svých vlastních rozpočtových zdrojů. Dosud poskytl půjčky na realizaci ekologických projektů v celkovém objemu 17,4 miliardy korun.

Žádosti do pilotní výzvy č. 1/2017 IFN je možné podávat od 16. října 2017 do 29. června 2018, nebo do vyčerpání alokované částky. Žádosti o IFN půjčku i doplňkovou dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře IFN Bene-Fill, který je přístupný přes webové stránky www.opzp.cz a www.sfzp.cz. K dispozici je zde také kalkulačka, na které se dá spočítat možná výše celkové veřejné podpory (kombinace půjčky a dotace). Žádosti se vyřizují průběžně, v pořadí, v jakém byly na Fond doručeny.

Výzva 1/2017 IFN