Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Příjemci podpory z OPŽP 2014–2021 formou ex-ante mají povinnost podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

Příjemci podpory z OPŽP 2014–2021 formou ex-ante mají povinnost podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

13.01.2023
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR, že příjemci podpory jsou povinni u relevantních projektů zaslat zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP ČR, finanční vypořádání se státním rozpočtem. Projekty spolufinancované z prostředků EU se vypořádávají jednorázově, ve vyhláškou stanovených termínech a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.

Finanční vypořádání musí být podáno v termínu daném vyhláškou do 15. 2. 2023 u projektů, které byly financovány v režimu ex-ante a v roce 2022 byly převedeny v MS2014+ do stavu PP41 „Projekt finančně ukončen ze strany řídicího orgánu“.

Projekty, u nichž byla poskytnuta podpora na již uskutečněné výdaje formou ex-post nebo formou kombinovaných plateb, se považují v souladu s Metodikou finančních toků Ministerstva financí za finančně vypořádané. U těchto projektů tedy nemusí příjemci finanční vypořádání předkládat.