Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Prodlužujeme příjem žádostí o podporu snižování environmentálních rizik

Prodlužujeme příjem žádostí o podporu snižování environmentálních rizik

18.12.2019
Vzhledem k zájmu a trvajícím dotazům ze strany žadatelů prodlužujeme termín pro podání žádostí u probíhající Výzvy č. 1/2017 IFN do 31. 12. 2020, popř. do vyčerpání alokace.

Žádosti přijímáme na podporu opatření specifického cíle OPŽP 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Většina dosud schválených projektů se týká především rekonstrukce chladicích zařízení (zimní stadiony), v menší míře rekonstrukce nebo výstavby průmyslových čistíren odpadních vod nebo zařízení, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky.

Upozorňujeme i na další podporované oblasti v rámci této Výzvy, například:

  • rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí,
  • rekonstrukce stávajících a výstavby nových zařízení za účelem snížení emisí vznikajících průmyslovou činností a pořízení technologií ke snižování emisí vznikajících průmyslovou činností,
  • pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti,
  • pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek z průmyslové výroby,
  • snižování hluku z průmyslové výroby.

Finanční parametry kombinované podpory

  • Pokrýt lze až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu při zachování pravidel veřejné podpory, z toho 75 % formou zvýhodněné půjčky a 25% formou dotace.
  • Bezúročná půjčka po dobu realizace projektu.
  • Doba splácení až 10 let s možností odkladu až po dobu 2 let.
  • Atraktivní fixní úroková sazba 0,45 %, p. a. po dobu splácení.
  • Bonitním municipalitám poskytujeme půjčku bez zástavy nemovitostí.

Výzva 1/2017 IFN