Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Upozorňujeme na změnu při přihlášení či založení účtu v AIS SFŽP ČR

Upozorňujeme na změnu při přihlášení či založení účtu v AIS SFŽP ČR

14.10.2021
Chystáte se podat žádost o dotaci a pracujete v administračním systému AIS SFŽP ČR? Nově bude systém pro podávání a správu žádosti vyžadovat ověření vaší totožnosti pomocí elektronické identifikace, tzv. identity občana. Prokázání eidentity bude také nutným prvním krokem pro přihlášení do tohoto systému.

Nový způsob ověření uživatele prostřednictvím elektronické identifikace byl v Agendovém informačním systému SFŽP ČR zaveden v souladu s legislativní povinností danou zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Identita občana slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy. Tato elektronická identifikace probíhá prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci na portálu identitaobcana.cz.

Prostředky pro ověření identity se vydávají fyzickým osobám, jakožto oprávněným držitelům, nikoliv právnickým osobám. Případné propojení identifikované fyzické osoby s právnickou nebo jinou osobou provedete následně v systému AIS SFŽP ČR.

Návod na založení a aktivaci identity občana

Návod na aktualizaci registrace v AIS SFŽP ČR pomocí identity občana

Pokud se do AIS SFŽP ČR přihlašujete starším způsobem (přes e-mail a heslo), je nutné provést aktualizaci registrace nově pomocí identity občana.

Návod na přidání žadatele pod účet administrátora

Seznamte se s postupem, jak přiřadit žadatele pod účet administrátora, který bude žádost v AIS SFŽP ČR za žadatele administrovat.

Další návody pro práci v systému AIS SFŽP ČR naleznete na stránce Jak podat žádost.